Організаційна структура 

Вищим керівним центральним органом Родини є З’їзд, який скликається Координаційною Радою. Координаційна рада є постійно діючим колегіальним, у період між З’їздами, центральним статутним органом Родини. Голова Координаційної Ради є вищою посадовою особою Родини та очолює Координаційну Раду.

Рада Старійшин – це дорадчий орган Родини, члени якого обираються З’їздом  з поважних членів Родини, та діє згідно з Положенням про Раду Старійшин, яке затверджується З’їздом Родини. Перший склад Ради Старійшин обирається установчою конференцією Родини.

Основою Родини є місцеві осередки – Гілки Родини, які створюються по місцю проживання членів Організації згідно рішення Координаційної Ради.

Місцеві осередки - Гілки Родини в своїй діяльності керуються  Статутом та Положенням про Місцеві осередки - Гілки Родини, що приймаються Загальними зборами Гілок Родини.

Мазепа Ігор Всеволодович
Голова Координаційної Ради

Народився в 1966 р.

представник Волинської Гілки Родини (Теслугів)

інженер-будівельник, підприємець

Голова Комітету Громадської Ради при МЗС України

кавалер Ордену "За заслуги" ІІІ ст.

Мазепа Віталій Олександрович 
Секретар Координаційної Ради

Народився в 1965 р.

представник Чернигівської Гілки Родини (Блешня)

інженер-механік,

заступник директора

 

Мазепа Всеволод Григорович
Голова Ради Старійшин

Народився в 1939 році.

представник Волинської гілки Родини (Теслугів)

Заслужений архітектор України. на пенсії

Академік Академії архітектури та Академії будівництва України 

Перший кавалер відзнаки Президента "Хрест Івана Мазепи"

Мазепа Микола Миколайович
Голова Чернигівської Гілки

Народився в 1954р.

представник Чернигівської Гілки Родини (Костобобрів)

Керівник служби Державної Охорони Харьківської області.

З 2015 р. на пенсії

Директор Харьківського НДІ козацтва

Нагороджений відзнакою Президента "Медаль за працю і звитягу"